DA PAOLO WESTLAKE

DA PAOLO WESTLAKE Italian Restaurant Pizzeria

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 024 3718 6317


Da Paolo Westlake 

32 Quảng Khánh, Phường Quảng An
Tây Hồ Hà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
Đóng cửa
Thứ Ba
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50
Thứ Tư
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50
Thứ Năm
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50
Thứ Sáu
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50
Thứ Bảy
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50
Chủ Nhật
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50