DA PAOLO WESTLAKE

Contactinformation


Da Paolo Westlake 

32 Quảng Khánh, Phường Quảng An
Tây Hồ Hà Nội

Delivery times

Thứ Hai
Đóng cửa
Thứ Ba
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50
Thứ Tư
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50
Thứ Năm
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50
Thứ Sáu
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50
Thứ Bảy
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50
Chủ Nhật
11:30 - 14:45
17:00 - 21:50